ลังพลาสติกโปร่ง

EXT. 290x375x260 mm.

INT. 260x345x247 mm.

EXT. 325x500x122 mm.

INT.  295x470x109 mm.

EXT. 325x500x177 mm.

INT. 295x470x164 mm.

EXT. 325x500x232 mm.

INT.  295x470x219 mm.

EXT. 425x610x88 mm.

INT. 395x580x75 mm.

EXT. 480x590x370 mm.

INT. 445x555x357 mm.

EXT. 540x642x140 mm.

INT.  500x605x123 mm.

EXT. 420x610x145 mm.

INT. 385x580x130 mm.

EXT. 500x620x385 mm.

INT. 465x590x370 mm.

EXT. 400x595x315 mm.

INT.  370x560x300 mm.

EXT. 365x590x325 mm.

INT. 325x528x310 mm.

EXT. 370x560x310 mm.

INT. 340x530x290 mm.

EXT. 343x500x130 mm.

INT. 310x465x120 mm.

EXT. 420x610x245 mm.

INT. 385x580x235 mm.

EXT. 370x560x150 mm.

INT. 342x532x135 mm.

EXT. 370x565x160 mm.

INT. 342x537x147 mm.

EXT. 400x600x240 mm.

INT. 365x566x225 mm.

EXT. 395x598x125 mm.

INT. 365x565x110 mm.

EXT.395x675x205 mm.

INT. 370x600x190 mm.

EXT. 420x610x315 mm.

INT. 385x580x300 mm.

EXT. 325x500x344 mm.

INT.  295x470x331 mm.

EXT. 346x540x148 mm.

INT.  324x515x140 mm.

EXT. 290x375x135 mm.

INT. 260x345x122 mm.

 081-8072059

 086-3037916

 095-4971895

 chokthaweeplastic@gmail.com
Powered by MakeWebEasy.com