ลังพลาสติกทึบ

EXT: 594x396x365 mm.

INT: 512x323x347 mm.

EXT: 340x530x280 mm.

INT: 300x480x250 mm.

EXT 497x665x380mm.

INT: 465x633x370mm.

EXT: 365x528x325 mm.

INT: 332x493x318 mm.

EXT: 435x565x195 mm.

INT: 400x517x180 mm.

EXT. 165x335x100 mm.

INT. 132x302x90 mm.

EXT. 195x315x124 mm.

INT. 160x285x117 mm.

EXT. 333x333x14.5 mm.

INT. 290x290x135 mm.

EXT. 420x610x405

INT. 385x580x395 mm.

EXT. 345x415x290 mm.

INT. 310x375x280 mm.

EXT. 298x380x240 mm.

INT. 260x345x225 mm.

EXT. 195x320x122 mm.

INT. 155x275x118 mm.

EXT. 275x400x140 mm.

INT. 240x365x130 mm.

EXT. 270x360x127 mm.

INT. 230x310x120 mm.

EXT: 503x670x288 mm.

INT: 455x620x275 mm.

EXT: 503x670x195 mm.

INT: 460x625x180 mm.

EXT: 335x670x288 mm.

INT: 295x625x278 mm.

EXT: 333x333x195 mm.

INT: 295x295x180 mm.

EXT: 333x333x100 mm.

INT: 295x295x90 mm.

EXT: 425x610x315 mm.

INT: 385x580x300 mm.

EXT: 425x610x315 mm.

INT: 395x580x302 mm.

EXT: 480x590x370 mm.

INT: 445x555x357 mm.

EXT: 420x610x245 mm.

INT: 385x580x235 mm.

EXT: 420x610x145 mm.

INT: 385x580x130 mm.

EXT: 290x375x260 mm.

INT: 260x345x247 mm.

EXT: 290x375x93 mm.

INT: 260x345x80 mm.

EXT: 375x575x310 mm.

INT: 340x540x290 mm.

EXT: 380x580x200 mm.

INT: 330x540x190 mm.

EXT: 325x500x344 mm.

INT: 295x470x331 mm.

EXT: 325x500x122 mm.

INT: 295x470x109 mm.

 081-8072059

 086-3037916

 095-4971895

 chokthaweeplastic@gmail.com
Powered by MakeWebEasy.com